AKTUALNOŚCI     
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 ZOBACZ PROGRAM

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI DOMU DZIENNEO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH
"ŚW. JÓZEFA"
CZERWIEC 2019 ZOBACZ PROGRAM

Ks. dr Lucjan Bielas: Rozważania na niedzielę ZOBACZ

Uroczystość Jubileuszu Katolickiego Domu Opieki "Józefów" utworzonego
i prowadzonego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku Białej - 11 czerwca 2018 ZOBACZ | ZOBACZ ZDJĘCIA

Informacje o realizacji projektu pt. Seniorzy na topie w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS - edycja 2018 można uzyskać pod nr tel. 33 814 94 43 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00), pisząc na adres poczty elektronicznej:kontakt@kikjozefow.org.pl lub osobiście w Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa dla osób w podeszłym wieku w Katolickim Domu Opieki "Józefów".


Plan zajęć Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus ZOBACZ

Z życia Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej ZOBACZ

Wykłady ks. dra Lucjana Bielasa - ZOBACZ

Modlitwa do św. Jana Pawła II ZOBACZ

Zarząd KIK w Bielsku-Białej zachęca do wstępowania do Klubu Inteligencji Katolickiej
w Bielsku-Białej wszystkich katolików, zwłaszcza młodych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła i miasta.

KLUB jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu:
  • pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i obywatelskich,
  • pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
  • przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym
  • działalność charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym,
  • działalność ekumeniczną.

Chętni proszeni są o pobranie i wypełnienie DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ (pobierz)
i zgłoszenie się do lokalu KIK w Bielsku-Białej ul. Bohaterów Warszawy 4A w czasie dyżurów, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 16.00 - 17.00 - celem uzyskania szczegółowych informacji oraz podpisów osób wprowadzających a także złożenia DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ.

KIK przyjmuje pensjonariuszy do Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy KDO "Józefów" w Bielsku-Białej, ul. Grzybowa 8.
Kontakt: e-mail: dyrektordps@kikjozefow.org.pl;
                       www.kikjozefow.org.pl,
                       tel.33 817 22 98