GENEZA | KALENDARIUM | "Z DZIEJÓW KDO "JÓZEFÓW" | "JUBILEUSZ XXX-lecia KIK B-B"
Honorowy Członek i pierwszy prezes KIK w Bielsku-Białej wpisany do Księgi zasłużonych Belska-Białej

Honorowy Członek i pierwszy prezes KIK w Bielsku-Białej wpisany do Księgi zasłużonych Belska-Białej

Zarząd KIK z satysfakcją informuje, że złożony w 2011 wniosek o wpisanie pierwszego Prezesa KIK Zdzisława Grefflinga został przez Radę Miejską w dniu 29.05.2012 jednogłośnie uchwalony.
W dnu 26.06.2012 podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej jej Przewodniczący Ryszard Batycki wręczył Zdzisławowi Gefflingowi stosowny dyplom i złożył gratulacje, do których dołączył się Prezydent Jacek Krywult i Z-ca Komendanta WOK mjr J. Zawada, który odczytał list gratulacyjny od Komendanta WKU.

W uroczystości uczestniczyli: rodzina Z. Grefflinga, Z-ca Prezesa KIK Grażyna Nalepa, przedstawiciele środowisk kombatanckich, nauczyciele, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej (m.in. Prezes H. Bajor, sekretarz Andrzej Sikora) oraz reprezentacja Domu Polskiego.

Zarząd KIK z wielką radością dołącza się do tych gratulacji.

Akt nadania