GENEZA | KALENDARIUM | "Z DZIEJÓW KDO "JÓZEFÓW" | "JUBILEUSZ XXX-lecia KIK B-B"
Honorowy Członek i pierwszy prezes KIK w Bielsku-Białej wpisany do Księgi zasłużonych Belska-Białej

KALENDARIUM
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
w BIELSKU-BIAŁEJ
Opracowanie Janina KRÓLIKOWSKA i Janusz FRĄCZEK
na podstawie materiałów archiwalnych KIKu

  pobierz