Uroczystość Jubileuszu Katolickiego Domu Opieki "Józefów"
utworzonego i prowadzonego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku Białej - 11 czerwca 2018