Świetlica Środowiskowa "Dzieciątka Jezus" KIK w Bielsku-Białej
PLAN ZAJĘĆ na rok szkolny 2017/2018 - II półrocze


Poniedziałek
13:00-14:30 - odrabianki
14:45-15:30 - język niemiecki
15:30-16:00 - posiłek
16:00-17:00 - język hiszpański
17:00-18:00 - język francuski
15:00-17:00 - zajęcia komputerowe

Wtorek
13:00-14:30 - odrabianki
14:30-15:30 - zajęcia plastyczne
15:30-16:00 - posiłek
16:00-17:30 - ceramika

Środa
13:00-14:30 - odrabianki
14:30-15:30 - plastyka
15:30-18:00 - zajęcia taneczno-kulturoznawcze (1 raz w miesiącu)
15:30-16:00 - posiłek
16:00-17:00 - rękodzieło/ceramika
16:00-17:00 - zajęcia sportowe
16:45-17:45 - spotkania z literaturą
Zajęcia indywidualne:
15:00-18:00 - korepetycje z j. angielskiego
16:00-18:00 - korepetycje z matematyki
17:15-18:00 - korepetycje z kształcenia słuchu

Czwartek
13:00-14:30 - odrabianki
14:30-16:00 - zajęcia kulinarne i posiłek
16:00-17:00 - zajęcia sportowe
17:00-18:00 - profilaktyka/inne ogólnorozwojowe

Piątek
13:00-14:30 - odrabianki
14:30-15:00 - posiłek
15:00-17:00 - ceramika/plastyka/rękodzieło
15:00-17:00 - zajęcia komputerowe
*ewentualne wyjścia sportowo-rekreacyjne i kulturalne w piątki