| POCZĄTKI | ZROBIONO | ZDJĘCIA | DOM DZIENNEGO POBYTU |

      ZROBIONO     


Po remoncie oddaliśmy już do użytku całe piętro głównego budynku, gdzie prowadzi swoją działalność Diecezjalny Osrodek Wspierania Rodziny.

Na terenie parku ufundowaliśmy kapliczkę Matki Bożej, którą poświęcił ks. bp Janusz Zimniak. Spotykają się przy niej członkowie i sympatycy Klubu oraz róznych wspólnot, jak również mieszkańcy Cygańskiego Lasu podczas nabożeństw majowych, czerwcowych i październikowych.

Ks. bp Tadeusz Rakoczy obdarzył jednorazowo to miejsce przywilejem Odpustu Jubileuszowego.

Dnia 07-10-2000 odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Świetlicy Środowiskowej pod patronatem Dzieciątka Jezus. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy. Placówka jest prowadzona przez KIK i Gminę Bielsko-Biała. W zajęciach uczestniczą dzieci z Ośrodka dla Bezdomnych oraz z terenu Cygańskiego Lasu.

Praskie Dzieciątko - dar ks.prałata Zbigniewa Powady dla świetlicy

Po ukończeniu remontu Katolickiego Domu Opieki 23 maja 2000 odbyło się poświęcenie kaplicy i Domu Dziennego Pobytu, połączone z uroczystościami jubileuszowymi. Poświęcenia dokonał J.E. ks. biskup Tadeusz Rakoczy - Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Obecni byli również księża proboszczowie, władze miasta i powiatu, przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, Sponsorzy oraz członkowie i sympatycy Klubu. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie w ogrodzie przy kawie i herbacie. Z Domu Dziennego Pobytu korzystają osoby starsze i niepełnosprawne, które mają zapewnione posiłki, rozrywki i stałą opiekę. Wszystkich zainteresowanych kierujemy do p. dyr. Janiny Królikowskiej.

Konferencja Ojca Włodzimierza Zatorskiego dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu