Z życia Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej został założony w lutym 1981 roku na fali protestów przeciw zniewoleniu człowieka stosowanemu przez narzucone komunistyczne władze. Jest społeczną organizacją pozarządową pożytku publicznego, stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Klub swoją działalność statutową prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa i własnego środowiska a opiera ją na pracy społecznej swoich członków. Zgodnie ze statutem celem stowarzyszenia jest m. in.:

  • praca intelektualna i formacyjna w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i obywatelskich,
  • praca w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
  • działalność charytatywno-opiekuńcza i niesienie pomocy potrzebującym,
  • działalność ekumeniczna.

W dziedzinie kultury największym przedsięwzięciem KIK są organizowane począwszy od 1984 roku Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej. W październiku 2017 r. z okazji Roku Św. Brata Alberta Klub zorganizował XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Ubogich zawsze macie u siebie (J 12,8). W ramach Tygodnia odbywały się liczne koncerty, wykłady, okolicznościowe nabożeństwa, konkurs recytatorski Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej, wystawa Św. Brat Albert w plastyce oraz koncert Ewangelickiego Chóru Kościelnego z Jaworza p. dyr. Krystyny Gibiec i wykład ks. Emila Gajdacza o pracy charytatywnej w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W katedrze św. Mikołaja odbyła się inauguracja Tygodnia (19. października), Koncert galowy muzyki sakralnej w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Victoria Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie p. dyr. Juliana Kwiatkowskiego (21 października) oraz koncert W kręgu muzyki organowej i chóralnej w wykonaniu Ewy Bąk (organy) i Chóru Mieszanego Hejnał Mazańcowice p. dyr. Krzysztofa Przemyka (26 października). W trakcie roku KIK organizuje m. in. cykliczne katechezy dla dorosłych głoszone przez ks. dra Lucjana Bielasa w katedrze św. Mikołaja w ostatnie środy miesiąca oraz cykle wykładów Jana Golowskiego Powtórka z historii i Dzieje najdawniejsze i dawne w czwartki w KDO "Józefów". Ponadto organizowane są wykłady i prelekcje w lokalu KIK i w Książnicy Beskidzkiej.

W ramach działalności ekumenicznej KIK organizuje Msze św. w intencji jedności chrześcijan w bielskiej katedrze św. Mikołaja w każdy drugi czwartek miesiąca uzupełniane ekumenicznymi spotkaniami z udziałem diecezjalnego referenta do spraw ekumenizmu ks. prof. dra hab. Józefa Budniaka. Sekcja Ekumeniczno-Misyjna organizuje spotkania z misjonarzami i przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich.

Klub realizuje działalność charytatywną poprzez prowadzenie Katolickiego Domu Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej 8 na terenie dawnego ośrodka szkoleniowego milicji. W skład przejętych nieruchomości wchodził 3 hektarowy park, podupadła secesyjna willa oraz zdewastowane pawilony i budynek gospodarczy. Staraniem KIK poszczególne obiekty zostały systematycznie gruntownie wyremontowane i adaptowane do nowych potrzeb. Obecnie funkcjonują (w kolejności uruchamiania):

  • Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych "Św. Józefa",
  • Świetlica Środowiskowa "Dzieciątka Jezus",
  • Dom Pomocy Społecznej "Matki Bożej Nieustającej Pomocy".

Dom Dziennego Pobytu im. Św. Józefa dla ludzi starszych mieści się w przejętym adaptowanej i wyremontowanej przez KIK willi. Korzysta z niego około 25 osób w podeszłym wieku, w większości samotnych bielszczan Celem tej placówki jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane przez KIK działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymać ich samodzielność oraz umożliwiają im dostęp do dóbr kultury a także uczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Dzięki różnorakim oddziaływaniom podopieczni mają możliwość pogłębić więź z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie i zdobycie umiejętności współdziałania.
Grudzień obfitował w wiele wydarzeń, które odbywały się zarówno w Domu Dziennego Pobytu jak i w lokalu Klubu. I tak np. w grudniu 2017 r. odbyły się m. in. następujące zajęcia: warsztaty kosmetyczne prowadzone przez specjalistkę kosmetyki estetycznej, spotkanie z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Jesteś potrzebny", wykład z cyklu ,,Powtórka z historii" p. Jana Golowskiego pt: ,,Życie dla Polski w 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego", wykład p. Marii Romankiewicz ,,Boże Narodzenie w wybranych utworach literatury polskiej". Pensjonariusze w ramach prowadzonych przez p. Agnieszkę Pilarczyk zajęć z arteterapii przygotowali świąteczne upominki dla sponsorów oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 18 grudnia 2017 r. seniorzy z DDP odwiedzili pensjonariuszy z DPS, by złożyć im życzenia świąteczne, zaśpiewać wspólnie kolędy i obdarować przygotowanymi własnoręcznie podarunkami. 20 grudnia 2017 r. w DDP odbyła się Wigilia z udziałem seniorów, pracowników, wolontariuszy, członków KIK-u oraz sympatyków. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu przygotowali również przedstawienie jasełkowe przeznaczone do wystawienia 31 stycznia br..

Świetlica Środowiskowa „Dzieciątka Jezus” dla około 25 dzieci prowadzona we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Do tego celu KIK adaptował i wyremontował dawny budynek gospodarczy. Urządzono i wyposażono pokoje do zajęć a także kuchnię, salkę gimnastyczną i boisko sportowe. Podopieczni przebywają w placówce pod opieką wychowawców, którzy organizują dzieciom dożywianie i różnego rodzaju zajęcia. W ostatnio 6 grudnia 2017 dzieci spotkały się ze Św. Mikołajem, który obdarował je paczkami wypełnionymi słodyczami i drobnymi upominkami. W dniu 20 grudnia odbyła się Wigilia dla dzieci, w której oprócz 16 dzieci uczestniczyli wychowawcy oraz zaproszeni goście.

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy - dla 28 osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki - mieści się w budynku parterowym na terenie dawnych zdewastowanych pawilonów. Po ich gruntownej przebudowie, rozbudowie i adaptacji do nowych potrzeb, obecnie oprócz części mieszkalnej składającej się z 14 pokoi jedno i dwuosobowych z łazienkami, z węzłem sanitarnym i tarasem, są również pomieszczenia dziennego pobytu, sala kominkowa, pracownia terapii zajęciowej, sala do zajęć ruchowych oraz kaplica. Dom posiada również kuchnię wraz z jadalnią oraz zaplecze dla personelu opiekuńczego. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
W grudniu 2017 r. w DPS odbyło się wiele uroczystych spotkań i wydarzeń.
W Barbórkę 4 grudnia celebrowane były imieniny p. Barbary Szeląg. Życzenia solenizantce złożyła Dyrekcja, pracownicy oraz współmieszkańcy Domu. Z kolei 6. grudnia DPS odwiedził Św. Mikołaj z pomocnikami. Były życzenia, prezenty i słodycze. Następnie 13. grudnia mieszkańców DPS odwiedziły uczennice wraz z nauczycielkami fryzjerstwa z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach zamieniając na kilka godzin DPS w salon piękności. Pensjonariuszki mogły zmienić swój wygląd na 1 z 3 stanowisk fryzjerskich a także skorzystać z bezpłatnej pomocy kosmetyczki, która wykonywała wszystkim paniom makijaż, pedicure i manicure. Z kolei 20. grudnia miało miejsce spotkanie wigilijne mieszkańców DPS z uczniami z klasy 4c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej. Dzieci przedstawiły Jasełka, podczas których było wspólne śpiewanie kolęd. Po smacznym posiłku dzieci złożyły mieszkańcom życzenia świąteczne i wręczyły każdemu własnoręcznie wykonane upominki. 21. grudnia świąteczną wizytę w DPS złożyły dzieci ze Szkoły Anglojęzycznej w Bielsku-Białej. Najmłodsi przygotowali na tę okazję specjalny program artystyczny a także przynieśli ze sobą choinkę, którą wspólnie udekorowali wraz z mieszkańcami Domu. Miłym akcentem wizyty było składnie życzeń i wzajemne obdarowanie się prezentami. 22. grudnia przy wspólnym stole wigilijnym spotkali się mieszkańcy DPS i z rodzinami oraz dyrekcją i pracownikami DPS. Na tym jeszcze nie koniec, bo 27. grudnia miała miejsce prezentacja zdjęć i filmików na dużym ekranie m.in. z grudniowych wydarzeń w DPS. Stałym elementem pracy kierownictwa są regularne odwiedziny szpitalne u podopiecznych.

W ramach działalności formacyjnej i integracyjnej w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 10.15 w kaplicy św. Józefa w Katolickim Domu Opieki "Józefów" członkowie KIK i pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu uczestniczą we Mszy św. i nabożeństwie pierwszopiątkowym. Liturgii przewodniczy każdorazowo kapelan KIK ks. prałat Zbigniew Powada. Organizowane są również okolicznościowe spotkania formacyjne dla członków Klubu. I tak np. w okresach przed świętami Bożego Narodzenia odbywają się Adwentowe dni skupienia członków i sympatyków KIK a w okresie Wielkiego Postu Klub organizuje otwarte rekolekcje wielkopostne dla inteligencji z całego miasta. Najbliższe rekolekcje odbędą się w katedrze św. Mikołaja w dniach 19-21 lutego br. głoszone przez ks. Piotra Hoffmanna.

Dom Dziennego Pobytu Św. Józefa i Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus utrzymywane są częściowo z dotacji Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej, ale przede wszystkim z kwest w parafiach i z darowizn osób prywatnych i instytucji. Dlatego Zarząd KIK w Bielsku-Białej zwraca się do ludzi dobrej woli z gorącą prośbą o wsparcie finansowe powyższych przedsięwzięć.
W szczególności prosimy o przekazanie 1 % podatku za 2017 rok wpisując w PIT KRS: 0000010905. Można też przekazać dowolną kwotę pieniężną na Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Bohaterów Warszawy 4a, 43-300 Bielsko-Biała. Konto Nr 87 1240 4142 1111 0010 3375 0074 z dopiskiem: "Na Katolicki Dom Opieki Józefów". Więcej informacji o działalności KIK w Bielsku-Białej można znaleźć na stronie internetowej www.kik.bielsko.opoka.org.pl.Piotr Witkowski