.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

MARZEC 2015

3.03. wtorek g. 16.00Lokal KIK, ul. Boh. W-wy 4a
Spotkanie klubowe
5.03. czwartek, g. 11.00KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
Posiedzenie Rady KDO "Józefów"
6.03. piątek g. 10.15KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
 • Msza św. dla członków i sympatyków KIK B-B
 • Droga Krzyżowa
12.03. czwartek g. 11.00KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
Sekcja Kulturalno-Biblioteczna zaprasza na projekcję filmu
Prawdziwie spadła z nieba (Jasnogórskie wotum Narodu)
12.03. czwartek,
 • Katedra św. Mikołaja

 • Salka na probostwie św. Mikołaja

 • 18.30 Msza św. w intencji jedności chrześcijan oraz

 • 19.15 Spotkanie ekumeniczne
  - z udziałem ks. prof. dra hab. JÓZEFA BUDNIAKA
 
13.03. piątek, g. 18.00Kościół św. Józefa (os. Złote Łany)
Udział Klubu Inteligencji Katolickiej Bielsku-Białej
w Miejskiej Drodze Krzyżowej ulicami miasta - z kościoła
Św. Józefa (Złote Łany) do Katedry Św. Mikołaja
17.03. piątek, g. 16.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zebranie Zarządu, przedstawicieli sekcji i Komisji Rewizyjnej
19.03. czwartek g. 9.00KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
 • Msza Św. odpustowa z okazji uroczystości Św. Józefa
  - ks. biskup TADEUSZ RAKOCZY
 • Spotkanie przy stole
21.03. sobota, g. 8.00Wyjazd autokaru z ul. Traugutta
Wycieczka do Krakowa. W programie m. in. zwiedzanie Muzeum AK
i kolegiaty Św. Anny a drodze powrotnej zabytkowego drewnianego kościoła
św. Erazma w Barwałdzie Dolnym. Zapisy przyjmuje Kazimierz Kamiński tel. 664090639

       autor: PW