.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

STYCZEŃ 2017

11.01. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie kolędowe (1)
12.01. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Pierwsze wolne elekcje i pierwsi władcy elekcyjni - cd.
18.01. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie kolędowe (2)
19.01. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Pocz±tki panowania Zygmunta III Wazy
26.01. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Wojna Trzydziestoletnia

       autor: PW