.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

LUTY 2017

1.02. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
8.02. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie z ZOFIˇ LAMERS
Rok w przysłowiach (cz.2)
9.02. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
"Wielka Smuta" w Rosji
– próba opanowania tronu carów przez Rzeczpospolit±
15.02. ¶roda g. 10.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie z MARIˇ ROMANKIEWICZ:
Historia Ignacego Domeyki
16.02. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Pocz±tki kozaczyzny i wojna z Turcj± za Zygmunta III Wazy.
22.02. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
23.02. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Rewolucja angielska i ukształtowanie się monarchii parlamentarnej

       autor: PW