.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

LUTY 2018

1.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii”:
Sumerowie – historia zaczyna się w Sumerze
7.02. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
JOLANTA GˇGALSKA:
Tajniki zawodu animatora, fazisty filmów rysunkowych. Animacja wczoraj i dzi¶
28.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Starożytna Babilonia i Asyria
14.02. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Terapia zajęciowa seniorów z Domu Dziennego Pobytu
15.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Egipt – powstanie państwa faraonów
21.02. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie z MARIˇ ROMANKIEWICZ
"Powrót posła" J.U. Niemcewicza
jako komedia polityczna doby Sejmu 4-letniego
22.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Egipt w okresie ¦redniego i Nowego Państwa
28.02. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Terapia zajęciowa seniorów z Domu Dziennego Pobytu

       autor: PW