.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

LUTY 2019

06.02. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
JOLANTA GˇGALSKA Stopy - jak o nie dbać
7.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
c.d.Kultura Rzymu republikańskiego
13.02 ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Terapia zajęciowa seniorów z Domu Dziennego Pobytu
14.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Wojny domowe i dyktatura Cezara
20.02. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a ul. Grzybowa 8
Terapia zajęciowa seniorów z Domu Dziennego Pobytu
21.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Wojny domowe po ¶mierci Cezara
28.02. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Ustanowienie cesarstwa - pryncypat Augusta Oktawiana

       autor: PW