.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

MARZEC 2016

2.03. ¶roda g. 10.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
BARBARA GOSTYŃSKA-BIELICKA
Moje spotkania z Janem Pawłem II - refleksje
3.03. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Przemiany społeczne i gospodarcze w XIII w.
9.03. ¶roda g. 9.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
W szkock± kratę
Spotkanie multimedialne z kapitanem ROMANEM BIELICKIM
10.03. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Walka o krakowski tron i polsk± koronę
16.03. ¶roda g. 10.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
MARIA ROMANKIEWICZ Refleksje na temat Synodu o rodzinie - cz. II
17.03. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Działalno¶ć zjednoczeniowa Władysława Łokietka
31.03. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Odbudowa Królestwa Polskiego i konflikt z Krzyżakami

       autor: PW