.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

MARZEC 2017

1.03. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
2.03. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Absolutyzm w Europie w XVII w.
8.03. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
9.03. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Zmiany polityczne w Europie w XVII w.
15.03. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie z MARIˇ ROMANKIEWICZ:
Historia Ignacego Domeyki (cz. 2)
16.03. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Kultura i my¶li baroku
22.03. ¶roda g. 9.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Warsztaty w ramach Beskidzkiej Szkoły Folkloru
Malowane na szkle prowadzone przez
Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej
23.03. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Powstanie Chmielnickiego i wojna z Moskw±
29.03. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
30.03. czwartek g. 10.30KDO „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Najazd szwedzki 1655 – zdrada elit i „potop”

       autor: PW