.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

KWIECIEŃ 2016

6.04. ¶roda g. 9.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
BARBARA GOSTYŃSKA-BIELICKA
Sanktuaria Maryjne Europy
7.04. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Walka o krakowski tron i polsk± koronę
14.04. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Działalno¶ć zjednoczeniowa Władysława Łokietka
20.04. ¶roda g. 9.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zawisz± do Szwedów
Spotkanie multimedialne z kapitanem ROMANEM BIELICKIM
21.04. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Odbudowa Królestwa Polskiego i konflikt z Krzyżakami
28.04. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Pocz±tki panowania Kazimierza Wielkiego

       autor: PW