.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "ŚW. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

KWIECIEŃ 2017

5.04. środa g. 10.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
Wyjście na Wystawę kalendarzy plakatowych
do Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
6.04. czwartek g. 10.30KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Walka z potopem szwedzkim
19.04. środa g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
20.04. czwartek g. 13.00KDO "Józefów" DPS, ul. Grzybowa 8
Tradycyjne Święcone dla członków KIK oraz podopiecznych i pracowników KDO "Józefów"
26.04. środa g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie z MARIĄ ROMANKIEWICZ:
Historia Ignacego Domeyki (cz. 3)
27.04. czwartek g. 10.30KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Walka o reformy; wojna domowa i król "Piast"

       autor: PW