.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "ŚW. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

MAJ 2017

4.05. czwartek g. 10.30KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Rzeczpospolita za Jana III Sobieskiego
10.05. środa g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
11.05. czwartek g. 10.30KDO "Józefów" DPS, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Gospodarka i społeczeństwo Rzeczypospolitej w II połowie XVII w.
– kryzys państwa
17.05. środa g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Spotkanie z MARIĄ ROMANKIEWICZ:
Tadeusz Kościuszko – bohater walk o wolność Polski i USA
18.05. czwartek g. 10.30KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Kultura baroku i sarmatyzm w Polsce
24.05. środa g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
25.05. czwartek g. 10.30KDO "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Polska za Sasów
31.05. środa g. 10.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
Zwiedzanie wystawy ikon "Któż jak Bóg"
MONIKI JEROMINEK w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej

       autor: PW