.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

CZERWIEC 2016

1.06. ¶roda g. 9.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Kultura i zwyczaje innych narodów
"Zawisz± na Inflanty"

Spotkanie multimedialne z kapitanem ROMANEM BIELICKIM
2.06. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Polska za Władysława Jagiełły i wojny z Krzyżakami
6.06. poniedziałek g. 11.00Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Koncert Powitanie lata
Zespół wokalny Canticorum
9.06. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Europa ¦rodkowa i Wschodnia w I połowie XV w.
– próby zahamowania ekspansji islamu
15.06. ¶roda g. 9.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Prelekcja, mini-warsztaty i ćwiczenia:
Aktor w teatrze animacji
Prowadz±ca: MAGDALENA OBIDOWSKA
- aktorka Teatru Lalek "Banialuka"
16.06. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Polska za Kazimierza Jagiellończyka – wojna trzynastoletnia;
Jagiellonowie na tronie czeskim i węgierskim
22.06. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Henryk Sienkiewicz - "ku pokrzepieniu serc"
Refleksje MARII ROMANKIEWICZ
w 200 rocznicę ¶mierci Pisarza (cz. I)
23.06. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Przemiany społeczno-gospodarcze w państwie polsko-litewskim w XV w.,
ukształtowanie się Rzeczpospolitej szlacheckiej

       autor: PW