.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "ŚW. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

3.07 środa g. 10.10Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
ZOFIA LAMERS
Spotkanie z książką Barbary Gruszki-Zych
"Życie rodzinne Zanussich"
4.07 czwartek g. 9.00Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Spotkanie integracyjne z podopiecznymi Stowarzyszenia PORT
24.07. środa g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
MARIA ROMANKIEWICZ - prelekcja multimedialna
Nasze spotkania ze św. Janem Pawłem II
1.08 czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Rzym za dynastii Sewerów - c.d.
8.08 czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Najazdy Persów i Germanów - próby umocnienia władzy cesarskiej w III w.
12.08. poniedziałek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
ANDRZEJ OBAL
Zasługi Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
dla wychowania patriotycznego i sportowego młodzieży
22.08. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Przemiany społeczno-gospodarcze w Cesarstwie Rzymskim w III w.
29.08. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Cesarstwo Rzymskie za Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego

       autor: PW