.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

WRZESIEŃ 2018

5.09 ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
6.09. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Kultura hellenizmu (c.d.)
12.09. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
MARIA ROMANKIEWICZ
Polska i Polacy w dramacie Stanisława Wyspiańskiego "Wesele"
13.09. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
¬ródła do historii Starożytnego Rzymu
19.09 ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
20.09. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Najstarsze ludy Italii
26.09. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
JOLANTA GˇGALSKA
Miód - fakty i mity
27.09. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki "Józefów", ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Dzieje najdawniejsze i dawne":
Pocz±tki Rzymu i powstanie Republiki

       autor: PW