.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

PA¬DZIERNIK 2015

1.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Polska zdradzona i zniewolona cień Jałty
7.10. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
  • godz. 9.00 - Spotkanie przy kawie
  • godz. 10.30 - Zwiedzanie wystawy Spotkanie z ikon± w Regionalnym O¶rodku Kultury, 1 Maja 8
8. 10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Polska 1945 - bilans wojny i okupacji
15.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Geneza Państwa Polskiego - plemiona słowiańskie
21.10. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
  • godz. 9.00 - Spotkanie przy kawie
  • godz. 10.00 – Słoneczne żeglowanie
    Spotkanie multimedialne z kpt. ROMANEM BIELICKIM
22.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Budowa Państwa przez Mieszka I - chrzest Polski 966
28.10. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
  • godz. 9.00 - Spotkanie przy kawie
  • godz. 10.00 – ¦więci polscy w legendzie
    Spotkanie poetyckie z ZOFIˇ LAMERS
29.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Państwo Bolesława Chrobrego

       autor: PW