.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

PA¬DZIERNIK 2016

4.10. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
5.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Wielka Rewolucja Francuska (cz. 2)
11.10. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
12.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Za carsk± protekcj± na tron - pierwsze lata Stanisława Poniatowskiego
18.10. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
MARIA ROMANKIEWICZ
Historia i aktualno¶ć objawień w Gietrzwałdzie
19.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski
19.10. czwartek godz. 18.30
Katedra ¦w. Mikołaja
Inauguracja XXXII TKCh
19 - 28 X 2017
XXXI TYDZIEŃ KULTURY CHRZE¦CIJAŃSKIEJ
w Bielsku-Białej
Ubogich zawsze macie u siebie

(według oddzielnego PROGRAMU TKCh)
25.10. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
26.10. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
O¶wiecenie w Rzeczypospolitej

       autor: PW