.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

LISTOPAD 2015

3.11. wtorek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Spotkanie z nadkomisarz ALEKSANDRˇ GĘGˇ i nadkomisarzem WIESŁAWEM MIZIˇ.
Bezpieczeństwo w ¶rodkach komunikacji publicznej
4.11. ¶roda g. 9.30Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
- wyj¶cie do Działu Zbiorów Specjalnych ul. Podcienie 9.
Reminiscencja z Narodowego Czytania.
Czym s± zbiory specjalne?
Prezentacja Działu Zbiorów Specjalnych
5.11. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Reakcje pogańskie i odbudowa państwa przez Kazimierza Odnowiciela
12.11. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Bolesław ¦miały - przywrócenie królestwaa
18.11. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
  • godz. 9.00 - Spotkanie przy kawie
  • godz. 10.00 - dyskusja nt. wykładów Joanny Najfeld:
    Prowadzi MARIA ROMANKIEWICZ
19. 11. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
S. prof. dr hab. MARGERITA SONDES
wykład
Z Bogiem w jesień życia
25.11. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
  • godz. 9.00 - Spotkanie przy kawie
  • godz. 9.15 – ks. dr FRANCISZEK PŁONKA
    Życie w wymiarach daru
26.11. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Władysław Herman, Sieciech i juniorzy

       autor: PW