.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

LISTOPAD 2016

3.11. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Walka monarchii jagiellońskiej z ekspansj± Rosji,
sekularyzacja Prus 1525 r.
10.11. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Rozwój demokracji szlacheckiej i powstanie Rzeczpospolitej
Obojga Narodów
16.11. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
Drogami ¶w. Jakuba – spotkanie z ks. ANDRZEJEM
LORANCEM proboszczem Parafii ¶w. Jakuba w Szczyrku.
17.11. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Pierwsze wolne elekcje i pierwsi władcy elekcyjni
23.11. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
Prelekcja MARII ROMANKIEWICZ
Ideowy wpływ twórczo¶ci Henryka Sienkiewicza na Polaków
24.11. czwartek g. 10.30Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Pocz±tki rz±dów Zygmunta III Wazy
29.11. wtorek g. 10.00Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
Warsztaty arteterapii ”¦WIATY” prowadzone przez
REGIONALNY O¦RODEK KULTURY w Bielsku-Białej
(dla pensjonariuszy DDP)

       autor: PW