.: POBIERZ - WORD : : ARCHIWUM :.
PROGRAM DZIAŁALNO¦CI
DOMU DZIENNEGO POBYTU dla osób starszych "¦W. JÓZEFA"

  otwarte dla wszystkich  

LISTOPAD 2017

8.11. ¶roda g. 10.15Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
JADWIGA WALCZAK
Moje podróże: Kalifornia
(wspomnienia)
9.11. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Życie dla Polski:
w 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego
15.11. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
16.11. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Polska protektoratem Rosji 1772 - 1788
22.11. ¶roda g. 9.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Zajęcia SENIORÓW z Domu Dziennego Pobytu
23.11. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu ,,Powtórka z historii”:
Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja
29.11. ¶roda g. 15.00Lokal KIK, ul. Bohaterów W-wy 4a
Warsztaty z ceramiki
- prowadzi KATARZYNA GWIŻDŻ
30.11. czwartek g. 10.15Katolicki Dom Opieki „Józefów”, ul. Grzybowa 8
Wykład JANA GOLOWSKIEGO
z cyklu "Powtórka z historii":
Targowica i II rozbiór Polski

       autor: PW