| PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO DO CZŁONKÓW KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ |
| SPRAWOZDANIE Z XXXIV PIELGRZYMKI KIK NA JASNĄ GÓRĘ |