Modlitwa do św. Jana Pawła II     Święty Janie Pawle II,
który odznaczałeś się wielką miłością Boga i ludzi,
ufny w moc Twojego wstawiennictwa
proszę Cię:
Bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego
moim orędownikiem w sprawie, którą Ci przedkładam:
...
Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości,
abym za Twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości
i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam nasz Pan,
Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i Człowiek.
Amen.

Święty Janie Pawle II wstawiaj się za nami.