Skład Zarządu KIK   
Prezes:Tomasz Łuczaj
Wiceprezesi:Wiesława Szcześniak
Kamil Kralczyński
Sekretarz:Maria Witosławska
Skarbnik:Sylwia Łaksa
Członkowie: Renata Balas
Klaudia Wolak
Marek Koch
Dariusz Dzida
Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca: Joanna Belczyk
Członkowie: Teresa Dietrich
Maria Dytko
Maria Wieja
Kazimierz Kamiński
    Skład Komisji Rewizyjnej   
Przewodnicząca:Maria Kukuczka
Członkowie: Tadeusz Białek
Maria Kurzak
Wiesława JakubiecKapelan Klubu:         
- ks. Krzysztof StrzelczykPrzedstawiciel w POROZUMIENIU KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ :         
- Piotr WitkowskiPrzewodniczący sekcji:         
Sekcja Życia Wewnętrznego- Kazimierz Kamiński
Sekcja Ekumeniczno-Misyjna- Krystyna Ślezińska-Miazgowicz
Sekcja Kulturalno-Biblioteczna- Maria Romankiewicz
Sekcja Turystyczna- Maria Wieja
Sekcja Sportowa- Władysław Belczyk
Sekcja Budowlana- Elżbieta Kralczyńska
Sekcja Fotograficzna- Janusz Frączek
Sekcja Informacyjna- Piotr Witkowski
Sekcja Terenowa w Wiśle - Stanisław Brzyski