Skład Zarządu KIK   
Prezes:Elżbieta Kralczyńska
Wiceprezesi:Grażyna Nalepa
Kazimierz Kamiński
Sekretarz:Teresa Dietrich
Skarbnik:Zofia Dąbek
Członkowie: Renata Balas
Joanna Belczyk
Joanna Błyszczak
Marek Koch
Kamil Kralczyński
Anna Skrolecka
Piotr Witkowski
Klaudia Wolak
    Skład Komisji Rewizyjnej   
Przewodniczący:Tadeusz Białek
Członkowie: Maria Kukuczka
Maria Kurzak
Kapelan Klubu:         
- ks. Prałat Zbigniew PowadaPrzedstawiciel w POROZUMIENIU KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ :         
- Piotr WitkowskiPrzewodniczący sekcji:         
Sekcja Życia Wewnętrznego- Kazimierz Kamiński
Sekcja Ekumeniczno-Misyjna- Krystyna Ślezińska-Miazgowicz
Sekcja Kulturalno-Biblioteczna- Maria Romankiewicz
Sekcja Turystyczna- Maria Wieja
Sekcja Sportowa- Władysław Belczyk
Sekcja Budowlana- Elżbieta Kralczyńska
Sekcja Fotograficzna- Janusz Frączek
Sekcja Informacyjna- Piotr Witkowski
Sekcja Terenowa w Wiśle - Stanisław Brzyski